Voedingswaardetabel

Wie gebruik maakt van de informatie op deze website gaat akkoord met de onderstaande voorwaarden en bepalingen. Voedingswaardetabel.nl behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden verleend.

Voedingswaardetabel.nl streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen ook daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Voedingswaardetabel.nl aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op deze site.

De voedingswaardetabel is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld uit nationale en internationale tabellen, gebaseerd op gepubliceerde analyserapporten en gegevens verstrekt door fabrikanten van voedingsmiddelen. De informatie van www.voedingswaardetabel.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht. Een bezoeker/-ster van www.voedingswaardetabel.nl mag geen opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder de uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van Voedingswaardetabel.nl.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar andere websites en informatiebronnen die te maken hebben met gezonde voeding, voedingsmiddelen en de productie daarvan. Deze worden u echter alleen als informatie ter beschikking gesteld. Voedingswaardetabel.nl kan geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of de volledigheid van deze informatie.

Onze privacy- en cookieverklaring zijn niet van toepassing op websites van anderen waar wij naartoe linken vanuit bijvoorbeeld onze link-pagina. Wij kunnen van andere websites niet inzien of zij net zo netjes met jouw gegevens omgaan, zoals wij dat doen. Beland je op een website van een ander bedrijf, vergeet dan niet om goed hun privacy- en cookieverklaring door te lezen voordat je jouw persoonsgegevens deelt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen.

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.

 © Voedingswaardetabel.nl