Persoonlijke gegevens

Voedingswaardetabel.nl respecteert de privacy van alle klanten en bezoekers van onze website. Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal Voedingswaardetabel.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Jouw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechtelijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Voedingswaardetabel.nl.

Wanneer je je aanmeldt voor de diensten van Voedingswaardetabel.nl, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken (e-mailadres en (fictieve)naam). Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Voedingswaardetabel.nl en worden gebruikt om onze diensten aan je te kunnen leveren. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om jouw eigen persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kun je contact met ons opnemen.
Voedingswaardetabel.nl bewaart je gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Deze gegevens blijven bewaard zolang je account actief is. Gegevens die via het contactformulier zijn ingevuld worden enkel en alleen gebruikt om antwoord te geven op de vraag of opmerking.
De minimale leeftijd die Voedingswaardetabel.nl hanteert om een account aan te maken is 16 jaar.

Je persoonsgegevens kunnen door Voedingswaardetabel.nl worden gebruikt om je te informeren over Voedingswaardetabel.nl producten en diensten. Je e-mailadres zal alleen voor dit doel gebruikt worden als je ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven.

Jouw privacyrechten

Als gebruiker van Voedingswaardetabel.nl heb jij enkele privacyrechten tot je beschikking. Zo kun je ons vragen om inzage in of correctie van, verplaatsing of verwijdering van je persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk om te vragen verdere verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten of zelfs hiertegen bezwaar te maken.

Wil je deze rechten inzetten of er meer over weten, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Om niet zomaar te sleutelen aan de verkeerde persoonsgegevens, kunnen we je vragen om je adequaat te identificeren door vanuit je account een bericht te sturen.

Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen wanneer je niet een van je privacyrechten wilt uitoefenen, maar een klacht wilt indienen over iets waar je niet tevreden over bent. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan te kloppen, de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.

Welke persoonsgegevens verwerkt Voedingswaardetabel.nl?

Om jouw overeenkomst, een voedingswaardetabel-account, die je met ons aangaat uit te voeren, hebben we de volgende persoonsgegevens van je nodig.

Naam; Je (fictieve) naam wordt opgeslagen, omdat we je liever aanspreken met je naam.

E-mailadres; We bewaren je e-mailadres, zodat het mogelijk is om je belangrijke berichten over je bestelling of account toe te sturen. Deze heb je ook nodig om aan te melden voor je account. Je e-mailadres kunnen we ook gebruiken om je via nieuwsbrieven up-to-date te houden over nieuwe ontwikkelingen bij voedingswaardetabel, hiervoor kun je jezelf inschrijven.

Geboortedatum; Deze hebben wij nodig voor het uitrekenen van bv de ADH per voedingsmiddel in je voedingsdagboek. Ook handig voor het automatisch invullen van je leeftijd in onze calculators.

Inloggegevens; Je inloggegevens bewaren we om de toegang tot je account te beveiligen, zodat alleen jij of mensen met wie je deze gegevens deelt, kunnen inloggen.

Betaalgegevens; We slaan betaalgegevens (tijdstip, welke methode (iDeal, PayPal etc) en jouw account(id) op na een bestelling. Voor de verwerking van je betalingen zetten we ook andere partijen in, zoals creditcardmaatschappijen en je eigen bank. Bij een bestelling maken we een uniek nummer aan die gekoppeld wordt aan je account.

Overige persoonsgegevens

Het komt wel eens voor dat we via socialmediaberichten of via e-mailberichten aanvullende persoonsgegevens toegestuurd krijgen waar we niet om gevraagd hebben. Hebben we deze persoonsgegevens niet nodig om je verder te helpen, dan zullen we deze – voor zover technisch mogelijk – verwijderen.

Beveiliging

Wij nemen strenge beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot je gegevens afgeschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten voor een veilige overdracht van je gegevens en je communicatie met ons.

Wijzigingen

Het privacybeleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig het privacybeleid van Voedingswaardetabel.nl te raadplegen.

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.

 © Voedingswaardetabel.nl