vitA
vitB1
vitB2
vitB6
vitB11
vitB12
vitC
vitD
Eenheid per 100 gram
mg
mg
mg
mg
µg
µg
mg
µg
prodFeeling
prodHealty
Sorteren
0,03
0,03
0,30
0,04
30
2,00
1,0
0,0
Kaas 10+Kaas 10+
0,11
0,04
0,15
0,06
10
0,35
1,0
0,2
6,7
7,8
0,15
0,06
0,35
0,06
30
0,90
1,0
0,2
6,9
7,0
0,10
0,03
0,20
0,05
12
0,40
1,0
0,5
6,8
5,3
0,26
0,03
0,20
0,08
25
1,50
1,2
0,7
6,8
5,3
0,31
0,03
0,20
0,08
8
1,50
1,2
0,6
6,7
5,4
0,20
20
1,80
7,4
5,5
0,11
0,11
0,20
0,15
4,0
5,5
5,9Kaasburger, vegetarischKaasburger, vegetarisch
0,02
0,02
0,05
0,03
10
0,15
0,0
0,2
0,01
0,20
0,70
7
0,40
0,0
6,7
6,0
0,11
0,12
0,15
0,15
8
2,00
0,0
0,0
0,02
0,05
0,08
0,15
10
1,50
0,0
0,0
7,1
7,8
0,20
0,02
0,03
0,00
20,0
0,0
4,2
5,6
0,00
0,10
0,06
0,30
4
2,10
0,0
0,4
6,5
6,5
0,00
0,04
0,07
0,40
4
2,00
0,0
0,2
4,3
4,1Kalfsvlees, vetKalfsvlees, vet
0,02
0,08
0,20
0,50
10
2,40
3,0
0,5
6,7
6,9
0,01
0,06
0,10
0,80
1,40
2,0
0,0
6,5
7,1
0,01
0,06
0,10
0,80
1,80
2,0
0,0
6,3
6,8
0,03
0,80
0,15
0,00
0
0,00
30,0
0,0
7,1
5,9
0,00
0,10
0,02
0,06
10
0,00
0,0
5,9
6,6
vitA
vitB1
vitB2
vitB6
vitB11
vitB12
vitC
vitD
Eenheid per 100 gram
mg
mg
mg
mg
µg
µg
mg
µg
prodFeeling
prodHealty
Sorteren
0,02
0,70
0,24
0,03
2
0,20
3,0
0,0
4,1
5,0
0,01
0,04
0,28
0,03
2
0,20
2,0
0,0
6,2
7,7Karnemelk, ongesuikerdKarnemelk, ongesuikerd
0,00
0,03
0,15
0,03
5
0,15
1,0
0,0
0,04
0,07
0,05
0,20
8
1,80
1,0
1,5
4,5
6,6
0,00
0,30
0,05
0,30
140
0,00
0,0
0,0
5,9
6,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,0
0,0
6,0
7,4
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,0
0,0
6,9
6,4
0,55
1,50
1,00
0,30
0,0
4,7
5,4
0,01
0,0
4,0
4,7Kaviaar, imitatieKaviaar, imitatie
0,03
0,03
0,15
0,04
1,0
4,9
6,1
0,00
0,05
0,30
0,00
180
0,00
3,0
0,0
4,4
5,7
0,30
0,03
0,20
0,06
20
2,00
0,0
0,7
5,5
5,9
0,00
0,0
7,0
6,5
0,01
0,02
0,02
0,03
4
0,00
5,0
0,0
8,0
8,6
1,20
0
0,00
0,0
6,2
6,5
0,00
0,20
0,07
0,00
4
0,00
20,0
0,0
6,5
6,9Kervel, versKervel, vers
0,00
0,05
0,08
0,00
8
0,00
0,0
0,0
6,9
5,7
0,00
8
0,00
0,0
5,8
4,7
0,00
0,00
0,04
0,00
0
0,00
0,0
0,0
6,3
4,6
vitA
vitB1
vitB2
vitB6
vitB11
vitB12
vitC
vitD
Eenheid per 100 gram
mg
mg
mg
mg
µg
µg
mg
µg
prodFeeling
prodHealty
Sorteren
0,00
0,11
0,06
0,10
25
0,00
1,0
0,0
6,5
6,1
0,01
0,14
0,25
0,40
0,0
3,7
5,5KikkerbilletjesKikkerbilletjes
0,00
0,05
0,03
0,15
65
0,00
0,0
0,0
5,5
6,7
0,00
0,50
0,20
0,50
200
4,0
0,05
0,03
0,05
0,40
10
0,20
0,0
1,4
6,3
5,4
0,00
0,06
0,10
0,40
10
0,20
0,0
0,4
7,0
6,9
0,02
0,07
0,05
0,50
10
0,20
0,0
0,4
7,1
6,8
0,02
0,07
0,07
0,70
2
0,30
0,0
0,1
7,9
7,3Kipfilet, bereidKipfilet, bereid
0,03
0,07
0,03
0,70
8
0,20
0,0
2,5
7,9
7,5
0,01
0,06
0,20
0,20
2
0,30
0,0
0,1
6,7
6,4
0,02
0,30
0,65
0,0
0,1
0,20
0,10
0,30
0,17
0,0
9,80
0,30
2,50
0,80
2000
40,00
30,0
0,2
4,6
5,3
0,00
0,03
0,03
0,20
0,0
0,3
6,6
6,0
0,06
0,02
0,05
0,10
20
0,00
65,0
0,0
8,4
9,1KiwiKiwi
0,00
0,04
0,07
0,09
5
2,20
0,0
0,4
5,2
5,2
0,00
0,40
0,20
0,30
30
0,00
0,0
0,0
7,3
8,0
0,00
0,20
0,10
0,15
30
0,00
0,0
0,0
7,8
7,8
vitA
vitB1
vitB2
vitB6
vitB11
vitB12
vitC
vitD
Eenheid per 100 gram
mg
mg
mg
mg
µg
µg
mg
µg
prodFeeling
prodHealty
Sorteren
0,00
0,30
0,30
0,30
30
0,00
0,0
0,0
6,7
7,1
0,00
0,20
0,20
0,20
30
0,00
0,0
0,0
7,2
7,5
0,00
0,15
0,15
0,20
30
0,00
0,0
0,0
7,3
7,5
0,00
0,20
0,10
0,20
30
0,00
0,0
0,0
7,3
7,5Knäckebröd, SesamKnäckebröd, Sesam
0,00
0,20
0,10
0,20
30
0,00
0,0
0,0
7,7
8,4
0,01
0,50
0,08
0,09
1
0,44
0,0
0,7
5,5
3,5
0,00
0,20
0,08
0,40
4
0,00
14,0
0,0
7,8
8,3
0,00
0,04
0,04
0,10
25
0,00
6,0
0,0
6,5
8,0
0,00
0,03
0,03
0,15
35
0,00
15,0
0,0
6,2
8,0
0,00
0,03
0,03
0,04
10
0,00
0,0
0,1
7,4
5,5
0,00
0,01
0,01
0,00
0
0,00
0,0
0,0
6,6
5,3Koffie met melkKoffie met melk
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,0
0,0
6,8
5,3
0,00
0,01
0,01
0,00
0
0,00
0,0
0,0
6,7
5,5
0,00
0
4,9
4,3
0,00
0,13
0,90
0,0
6,1
4,1
0,00
0,10
0,09
2,0
5,5
3,9
0,00
0,13
0,10
0,0
5,9
3,6
0,00
0,15
0,10
0,0
6,0
4,8Koffiekoek met rozijnenKoffiekoek met rozijnen
0,04
0,07
0,40
0,09
5
0,35
1,0
0,1
6,0
5,6
0,00
0,06
0,40
0,04
5
0,35
1,0
5,5
6,0
vitA
vitB1
vitB2
vitB6
vitB11
vitB12
vitC
vitD
Eenheid per 100 gram
mg
mg
mg
mg
µg
µg
mg
µg
prodFeeling
prodHealty
Sorteren
0,08
0,06
0,40
0,08
50
0,35
1,0
0,2
5,0
3,7
0,02
0,03
0,10
0,03
0,35
0,0
5,5
4,2
0,05
0,30
0,20
5
2,60
0,0
5,0
5,3
0,03
0,20
0,10
3
2,00
0,0
4,4
5,2
0,04
0,08
0,00
0,0
5,0
6,2KokkelKokkel
0,00
0,02
0,01
0,03
20
0,00
0,5
0,0
5,9
6,6
0,00
0,03
0,02
0,30
15
0,00
0,0
5,1
4,6
0,20
0,05
0,03
0,07
2
0,00
0,0
0,1
6,3
4,6
0,00
0,02
0,05
0,04
10
0,0
0,0
6,2
4,1
0,00
0,02
0,00
0,00
2,0
5,7
5,6
4,6
5,6
0,00
0,03
0,06
0,00
2,0
5,5
7,1Kokossap, versKokossap, vers
0,00
0,03
0,08
0,30
20
0,00
1,2
0,0
6,9
6,6
0,20
0,04
0,17
0,40
4
0,40
1,0
0,2
5,6
4,2
0,15
0,60
0,30
0,00
8,0
5,8
6,2
6,7
6,5
0,00
0,60
0,30
0
0,00
10,0
0,0
5,5
6,2
0,03
0,02
0,03
0,04
5
0,00
8,0
0,0
8,0
8,4
0,01
0,12
0,05
0,40
4
10,00
0,0
4,9
5,9Konijn, tamKonijn, tam
0,00
0,10
0,05
0,60
4
10,00
0,0
5,7
6,5
vitA
vitB1
vitB2
vitB6
vitB11
vitB12
vitC
vitD
Eenheid per 100 gram
mg
mg
mg
mg
µg
µg
mg
µg
prodFeeling
prodHealty
Sorteren
0,00
0,03
0,03
0,10
50
0,00
40,0
0,0
5,8
7,6
0,00
0,04
0,04
0,10
60
0,00
60,0
0,0
5,4
7,5
0,01
0,08
0,10
0,08
7
3,00
0,0
0,0
6,3
7,7
0,09
0,09
0,35
0,10
10
3,20
0,0
0,0
5,3
6,9
0,30
0,50
4,6
5,5Korhoen, bereidKorhoen, bereid
0,91
0,06
0,30
0,12
0,00
125,0
6,6
6,9
0,02
0,10
0,10
40
0,00
0,0
5,6
7,1
0,00
0,08
0,08
0,20
12
0,00
0,0
0,0
6,7
7,1
0,04
0,30
0,15
0,18
1,40
0,0
4,9
4,9
0,00
0,12
0,10
0,06
6
2,00
0,0
0,0
5,8
7,5
0,00
0,07
0,03
0,17
3
0,00
0,0
0,0
6,9
7,2
0,00
0,10
0,05
0,05
15
0,00
0,0
0,0
7,4
6,7Krentenbrood/bolKrentenbrood/bol
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,0
0,0
5,9
3,7
0,00
0,00
0,01
0,01
0
0,00
0,0
0,0
6,8
5,0
0,04
0,02
0,01
0,04
0,0
0,7
6,3
3,4
0,02
7,4
0,0
4,0
5,0
0,05
0,12
0,25
0,00
80,0
0,0
6,6
6,7
0,01
0,02
0,01
0,08
6
0,00
30,0
0,0
7,0
8,2
0,01
0,08
0,05
0,50
10
0,20
0,0
0,4
6,1
6,6KuikenrolladeKuikenrollade
vitA
vitB1
vitB2
vitB6
vitB11
vitB12
vitC
vitD
Eenheid per 100 gram
mg
mg
mg
mg
µg
µg
mg
µg
prodFeeling
prodHealty
Sorteren
0,01
4,6
5,6
0,01
0,15
0,06
0,06
0,00
60,0
0,0
4,7
6,1
0,05
0,06
0,30
0,05
10
0,70
1,0
0,0
7,2
7,2
0,01
0,04
0,30
0,01
10
0,70
1,0
0,0
7,4
8,0
0,05
0,30
0,04
10
0,70
0,9
0,2
0,80
4,8
5,4
4,00
15,0
5,3
6,4KweepeerKweepeer
0,06
0,02
0,03
0,10
2
0,00
9,5
0,0
6,4
7,7

Deel deze pagina

 © Voedingswaardetabel.nl